Image

Travelling Docs -tapahtuma Riiassa Latviassa

Artikkeli kuva

Hieno Media-vuosi 2023

Kerstin Degerman käy artikkelissaan läpi vuotta 2023 ja sitä, miten MEDIA-vuosi meni suomalaisittain. Viime vuoden analyysin lisäksi artikkeli tekee myös katsauksen tulevaan.

Mennyt vuosi 2023 oli monella tapaa synkkä vuosi. Media-tukien hakijoille vuosi oli kuitenkin hyvä, itse asiassa paras ikinä pelkkiä lukuja tarkastellen, ilman inflaatio- ym. tekijöitä.  Suomen saanto vuonna 2023 oli yhteensä peräti 2 670 922 euroa!

Tuotantoyhtiöiden vuosi oli hyvä

Varsinkin tuotantoyhtiöt ja festivaalit pärjäsivät hyvin. European Slate Development-tuki oli taas kerran suosittu, ja neljä suomalaista yhtiötä sai tukea yhteensä 830 000 euroa. Tulos on myös eurooppalaisessa mittakaavassa erinomainen. Suurimmat Slate-tuensaajamaat olivat Ranska (20), Espanja (10), Tanska (9), Alankomaat (7), Italia (7), Belgia (6), Irlanti (5), sekä Norja (4), Saksa (4) ja Suomi (4).

TV- ja Online -tuki on aina ollut erittäin kilpailtu tuki. Myönteisen päätöksen saamiseksi on viime vuosina melkein poikkeuksetta vaadittu yhteistuotanto toisen ei-suomalaisen yhtiön kanssa. Tämä ei ole pakollista, mutta käytännössä on vaikeata yltää tarpeeksi korkeaan pistemäärään ilman virallista yhteistuotantoa. Yhteistuotantovaihtoehdossa tuotantoyhtiö myös jakaa saamansa tuen toisen yhtiön kanssa. Esimerkiksi viime vuonna suomalaiselle tuotantoyhtiölle myönnettiin 500 000 euroa TV-tukea animaatiosarjalle, mutta tuki jaettiin niin, että suomalaiselle yhtiölle jäi 350 000 euroa ja italialaiselle partnerille meni 150 000. Toki partnerin saama summa voi olla myös pienempi siivu tukisummasta. Tuotannon tarpeet sanelevat jaon.

Innovation Tools and Business Models on ollut osa Median alaohjelmaa muutaman vuoden, mutta vasta syksyllä 2023 julkaistu vuoden 2024 hakukierros herätti laajemman mielenkiinnon AV-alalla. Tuen tavoitteena on ”innovatiivisilla liiketoimintamalleilla parantaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitystä sekä edistää niiden myyntiä ja verkko- ja teatterijakelua Euroopassa ja kansainvälisesti uudessa digitaalisessa ympäristössä”.  Tuen deadline oli tammikuussa ja yhteensä kaikista Euroopan maista lähetettiin 95 hakemusta. Jaossa on 8,5 miljoonaa euroa. Heinäkuussa hakijat saavat tietää, miten meni.

Festivaalituki

Toinen varsin hyvin menestyvä ryhmä on elokuvafestivaalit. Neljälle festivaalille myönnettiin yhtensä 408 000 euroa. Nämä festivaalit ovat Espoo Ciné, Helsinki International Film Festival, Tampereen elokuvajuhlat ja Sodankylän elokuvajuhlat. Yhteensä myönnettiin tukea 95 festivaalille eri puolilla Eurooppaa vuonna 2023.

Sivulta X? löytyy lista kaikista suomalaisista tuensaajista. Päätöslistat kokonaisuudessaan löytyvät Funding & Tender -portaalista, ko. hakukierros-sivun lopusta, kohdasta ”Updates of the call”. Media Desk onnittelee kaikkia tuensaajia!

Kehittelytukien puolella uudistuksia ja sääntöjen helpotuksia

Kuluvan vuoden 2024 kehittelytukien säännöissä on muutama muutos verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotantoyhtiöiden kohdalla on jatkossa sallittua hakea sekä Slate-tukea että Co-Development-tukea saman vuoden aikana. Hakija saa kuitenkin olla vain yhden hakemuksen koordinaattorina tukea kohti, eli se taho, joka lähettää hakemuksen Brysseliin. Lisäksi Slate- ja Co-Development-hakijat voivat toimia partnereina muiden tekemisissä hakemuksissa. Aina välillä meiltä kysytään, saako hakea tukea samalle hankkeelle uudestaan, jos hanke on saanut kielteisen päätöksen? Kyllä saa, ja sama pätee myös pelien kehittelytukeen, sekä TV ja Online Content -tukeen.

Moka Mera and Atlas -TV-sarjaa on kehitelty Luova Eurooppa / MEDIA-tuella ©Anima Vitae

Pelituen kohdalla mielenkiintoisia muutoksia

Vuonna 2023 saatiin parin vuoden tauon jälkeen Median pelitukea Suomeen, kun yhdelle yhtiölle myönnettiin 150 000 euroa.

Pelitukea hakevat yhtiöt saavat vuodesta 2024 lähtien hakea tukea useammalle pelille saman hakukierroksen aikana. Yksi ja sama yhtiö saa siis toimia hakemuksen lähettäjänä. Lisäksi tukisumma on nostettu 200 000 euroon, ja yhtiön omarahoitusosuus on laskettu 40 prosenttiin. Pelialan yhtiöt voivat nykyään myös tehdä hakemuksen yhdessä toisen yhtiön kanssa, niin että toinen yhtiö on virallinen partneri hakemuksessa.

Pari vuotta sitten pelituen hankalaksi koettuun (hakijayhtiön) hakukelpoisuuteen tuli helpotus, kun komissio poisti aiemmin myydyn pelin narratiivisuusvaatimuksen. Nykyään yhtiön ns. referenssityö voi olla muukin kuin narratiivinen peli. Sen sijaan pelin, jolle haetaan tukea, tulee edelleen olla narratiivinen. Vuoden 2024 hakukierros oli vilkas: Koko Euroopasta lähetettiin yhteensä 253 hakemusta. Aikataulun mukaan yhtiöt saavat alustavat päätöstiedot kesäkuussa 2024.

Luova Eurooppa -ohjelmakauden loppuvuodet käsillä

Kuluva ohjelmakausi 2021–2027 on jo niin pitkällä, että komissio ja jäsenvaltiot alkavat suunnitella uutta ohjelmakautta lähikuukausien aikana. Nyt alkaa olla se hetki, jolloin kannattaa miettiä, mitä uudelta ohjelmakaudelta haluaa ja toivoo. Kestävä kehitys laajassa mielessä on oletettavasti edelleen yksi komission kärkihankkeista, ja tekoälyn hyödyntäminen AV-alalla lienee keskiössä (myös) uudessa ohjelmassa. Nykyisessä ohjelmassa ”scaling up” on ollut tärkeässä roolissa. Kokoluokka on mielellään saanut olla iso.

Kaikkien kannattaa kuitenkin miettiä omaa tonttiaan, oli se sitten tuotantoyhtiö, levittäjä, festivaali, elokuvateatteri, peliyhtiö tai muu toimija: Miten teidän mielestänne oma tukimuoto on toiminut? Miten se voisi toimia vielä paremmin? Puuttuu jokin tuki? Toiveet voi lähettää meille Media Deskiin tai suoraan Kulttuuri – ja opetusministeriöön. Kun ohjelmakausi loppuu vuonna 2027, vaikuttaminen uuteen ohjelmakauteen on jo myöhäistä. Komissio kokoaa Luova Eurooppa-ohjelman jäsenmaat heinäkuussa kokoukseen, ja silloin ollaan jo ensimmäisten uuden ohjelmakauden tavoitteiden ja käytännön toimenpiteiden eli ”draftien” kimpussa.

Tulosten odottelua ja katse syksyn ensimmäisiin hakuihin

Tätä kirjoittaessa – huhtikuussa 2024 – vuoden haut alkavat jo olla ohi, ihan muutama hakuaika on jäljellä. Ensimmäisen päätöstiedon hakija saa yleensä noin kuusi kuukautta viimeisen jättöpäivän jälkeen, ja usein varsinainen päätös ja sopimus on tehty muutama viikko sen jälkeen. Kesä-heinäkuussa hakija saa kutsun ns. GAP-prosessiin, jos päätös on myönteinen (GAP=Grant Agreement Preparation). Tämä aikataulu koskee ns. ensimmäistä aaltoa, eli niitä tukia, joiden hakuajat olivat jo joulukuussa ja tammikuussa.

Vuoden 2025 hakukierrokset noudattavat hyvin todennäköisesti samaa aikataulua kuin tämän kuluvan vuoden haut. Voimme siis olettaa, että ensimmäiset haut julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa, jolloin ensimmäiset 2025 hakuajat osuvat joulukuulle 2024 ja tammikuulle 2025.

Deskien yhteiset tapahtumat

Jokaisessa Median jäsenmaassa on oma infotoimisto, Creative Europe Media Desk, osana Luova Eurooppa -ohjelmaa. Myös me Deskit järjestämme keskenämme eri tapahtumia, jotka täydentävät esim. koulutuskurssien tarjontaa, ja jotka osaltaan lisäävät AV-alan kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia. Tiedotamme näistä tapahtumista tavallisissa kanavissamme: uutiskirjeessämme, nettisivuillamme ja Facebookissa. Tänä vuonna olemme mukana mm. European Writers Desk -käsikirjoittajien verkostohankkeessa, Series Lab Hamburg -tapahtumassa ja todennäköisesti myös Travelling Docs -tapahtumassa. Naapurimaiden eli Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa, teemme myös vuosittain yhteistyötä mm. Baltic Eventin ja Nordic Forumin yhteydessä. Tapahtuma on yleensä osallistujalle ilmainen, mutta melkein aina ainakin osan matka- ja majoituskuluista joutuu itse kustantamaan.

Ollaan yhteydessä

Jos et ole vielä postituslistallamme, ilmoittaudu nyt, niin saat jatkossa kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeemme ja saat tietoa ajankohtaisista tuista, kursseista ja tapahtumista. Nettisivujemme mediadesk.fi kautta uutiskirjeen tilaaminen on nopeasti tehty. Meitä voi myös tulla Katajanokalle tapaamaan, ja meille voi lähettää sähköpostia tai soittaa. Pandemia opetti hyödyntämään Teamsia, ja etäneuvonta onkin viimeisten vuosien aikana ollut suosittua. Tapaamisiin – tavalla tai toisella!

Teksti: Kerstin Degerman

Luova Eurooppa -ohjelman Suomeen tulleet MEDIA-tuet vuosina 2014-2023 näet täältä.