Image

The Twin – Paha kaksonen, kuva Daniel Lindholm ©Don Films

Artikkeli kuva

Median Slate-tuki oli työvoitto

Luova Eurooppa -ohjelman European Slate Development -tukea saanut Don Filmsin tuottaja Aleksi Hyvärinen kertoo, millainen prosessi oli Media-tuen hakeminen.

Elokuvatuottajan työhön kuuluu olennaisesti rahoituksen hakeminen. Sitä haetaan jatkuvasti: käsikirjoitus- ja kehittelytukea uusille hankkeille, tuotantotukea jo edenneille hankkeille ja käytännössä verkot ovat vesillä koko ajan jollain suunnalla. Hakijoita on aina paljon ja tuki ei joka kierrokselle osu omalle hankkeelle. Sinnikkäästi työ silti jatkuu, sillä hyvien hankkeiden kanssa ei haluta luovuttaa. Aleksi Hyvärinen on tuottaja Don Films Oy -tuotantoyhtiössä. Don Films on yksi niistä suomalaisista tuotantoyhtiöistä, joka sai MEDIA-ohjelman European Slate Development -tuen vuonna 2023. Hakukierros meni suomalaisittain hyvin, sillä peräti neljä yhtiötä sai tukea yhteensä 830 000 euroa. Don Filmsin tuki oli 155 000 euroa yhden elokuvan ja kahden TV-sarjan kehittelyyn.

Aleksi kertoo, että tieto tuen saamisesta oli todellinen ilon päivä, sillä kaksi aiempaa Median Slate-hakemusta jäi nippa nappa rajan alle ja tukea ei tullut. Nyt kun tuki kolmannella yrittämällä tuli, sitä osasi arvostaa oikein kunnolla. Tällä kertaa sanonta ”kolmas kerta toden sanoo” totisesti piti paikkansa. Aiemmilla kerroilla harmitti ja turhautti, että kova työ ei tuottanut tulosta ja sekin kaihersi, että läpimeno jäi vain yhdestä tai kahdesta pisteestä kiinni. Mutta toisaalta se oli juuri se, mikä motivoi hakemaan uudestaan. MEDIA-tuen hakijat saavat päätöksen yhteydessä kirjallisen palautteen, missä kerrotaan, miten hakemus pisteytettiin eri osioiden osalta. Aleksin mukaan palaute oli asiallista ja siinä esiin nostetut kohdat todella olivat ne hakemuksen heikot kohdat. Palaute antoi siis pontta panostaa tekstin heikoimpiin osa-alueisiin ja kohti uutta, onnistunutta hakemusta.

Kokemus opettaa

Miten Don Films siis onnistui saamaan MEDIAn Slate-tuen? Aleksi Hyvärinen kertoo, että heillä oli toki apua siitä, että osa nyt tukea saaneen Slaten hankkeista oli samoja kuin jo aiemmissa hakemuksissa. Hanke oli siis ehtinyt kehittyä eteenpäin ja hankkeen aiempiin heikkouksiin oli ollut mahdollista paneutua. Toisaalta osa hankkeista oli ehtinyt mennä jo tuotantoon tai vaihtui muista syistä. Slaten kolme hanketta olivat kaikki vahvoja, jo melko pitkälle kehiteltyjä ja aidosti kansainvälisiä. Luonnollisesti myös hakemuksen tekoon oli tullut jo vahvempi rutiini ja tiedettiin, mitä ja miten asiat pitää hakemuksessa esittää.

Aleksin mukaan hakemuksen teko oli kuitenkin työläs prosessi. Don Filmsillä Aleksi tuottajana vastasi projektista, mutta apuna oli kaksi muuta työntekijää ja lisäksi ulkopuolinen konsultti, jolla on kokemusta MEDIA- ja Eurimages-hakemusten tekemisestä. Konsultin käyttöä Aleksi suosittelee, sillä ulkopuolinen, joka ei tunne hankkeita yhtä hyvin kuin oma tiimi, lukee tekstin eri silmin. Hän osaa poimia tekstistä ne kohdat, joista puuttuu jotain olennaista tai sen, mihin moniin suuntiin rönsyilevässä tekstissä kannattaa keskittyä ja mitä painottaa. Don Filmsille konsultin käyttö oli helppoa ja luontevaa, koska kyseessä on ulkomailla asuva ja toimiva henkilö, joka ei ole heille vain konsultti vaan myös kaveri.

Tuottaja Aleksi Hyvärinen

Varaa aikaa

Kun MEDIAn Slate-tukea lähtee hakemaan, on selvää, että siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Aleksi kertoo, että he aloittivat hakemuksen tekemisen ja materiaalien kokoamisen noin neljä kuukautta ennen hakuaikaa. Koska osa hankkeista oli ollut jo edellisessä hakemuksessa, niin materiaalia oli reilusti jo valmiina, mutta kaikki tekstit piti silti käydä huolella läpi ja päivittää vastaamaan nykytilaa. Yksi tärkeä päätös ennen kuin hakemusprosessiin lähtee, on miettiä, montako hanketta Slateen sisällyttää. MEDIAn European Slate Development -tuki on suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille, joilla on kehittelyssä useita kansainväliseen levitykseen suunnattuja hankkeita. Tukea voi hakea 3–5 hankkeelle ja ne voivat olla fiktio-, animaatio- tai dokumenttielokuvia tai tv-sarjoja. Myös Virtual Reality -hankkeet ovat hakukelpoisia.

Aleksi kertoo, että edellisellä kierroksella he hakivat tukea neljälle hankkeelle ja nyt perusteellisen harkinnan jälkeen päädyttiin kolmeen. Päätöksen taustalla oli se, että heillä oli kolme vahvaa, jo melko pitkälle kehiteltyä hanketta ja yksi aika alkuvaiheessa oleva hanke. Strateginen päätös oli se, että alussa oleva hanke voi heikentää Slate-hakemusta ja sitä riskiä ei nyt oteta. Päätös oli oikea, sillä hakemus sai nyt hyvät pisteet ja meni läpi.

Tuki tuo varmuutta

Slate-tuen merkitystä pienelle, notkealle tuotantoyhtiölle Aleksi kuvailee järjettömän tärkeäksi. Useamman kymmenen tuhannen euron tuki puhtaasti kehittelyyn antaa mahdollisuuden kehittää hankkeita erilaisella varmuudella. Myös se, että kehittelyyn on aikaa, toimii aina hankkeiden eduksi. Aleksin mukaan heidän hankkeistaan kahden kehittelyvaiheet on jo lähestulkoon tehty ja yksi hanke etenee tuotantoon tänä vuonna. Kehittely meni näiden kahden hankkeen kohdalla jopa nopeammin kuin ajateltiin. Kolmas hanke on vielä kehittelyssä ja vaatii työstämistä. Televisiosarjojen kohdalla fakta on se, että markkinatilanne on muutamassa vuodessa muuttunut paljon: rahoituksen saanti tv-kanavilta ja suoratoistopalveluilta on vaikeutunut ja hidastunut, mikä vaikuttaa osaltaan tv-sarjojen kehittelykaareen.

Sitkeys palkitaan

Mikä sitten oli se ratkaiseva syy, että Don Filmsille myönnettiin MEDIAn Slate-tuki? Aleksi Hyvärinen arvelee, että kyllä hyvien hankkeiden täytyy olla se keskeinen syy ja sen ohella tuotantoyhtiön kansainvälisyys. Don Films on alusta alkaen halunnut tehdä tarinoita, jotka kurottavat ulos Suomesta ja kiinnostavat myös kotimaan ulkopuolella. Yhtiön aiemmat kansainväliset yhteistuotannot ja The Twin – Paha kaksonen -elokuvan menestys maailmalla varmasti auttoivat osoittamaan, että kyseessä on aidosti kansainvälisyyteen panostava yritys, jolla on jo vakiintuneita yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa. Senkin Aleksi myöntää, että kun kaksi kertaa ”harjoittelee” hakemuksen tekemistä, niin kolmannella kerralla sen osaa jo tehdä paremmin. Onneksi kolmas kerta toi toivotun tuloksen, sillä Aleksi kertoo, ettei hän tiedä, miten hakemusta olisi voinut enää parantaa. Niinpä ilo oli suuri, kun myönteinen päätös lopulta tuli! Se oli todellinen työvoitto vuosien uurastukselle.

Tuki on merkittävä

MEDIAn Slate-tuessa Aleksin mielestä on parasta se, että jo hakemuksen kirjoittaminen auttaa hankkeita eteenpäin ja saadulla rahalla kehittelyyn on aikaa panostaa. Tukisumma 45 000 euroa elokuvalla ja 55 000 TV-sarjalle on Aleksin mielestä merkittävä. Vaikka hakuprosessi on työläs, niin Aleksin kokemuksen mukaan sen jälkeen prosessi helpottuu. Brysselin tukikäsittelijöiltä saa apua GAP-vaiheessa ja raportointi perustuu tehtyyn työhön, eikä enää millintarkkaan talousraporttiin.

Vinkiksi kollegoille Aleksi sanoo, että aloita hakemuksen työstäminen ajoissa ja tee se rauhassa. Kannattaa myös hyödyntää Media Deskiä, joka neuvoo hakuprosessin eri vaiheissa. Jos on mahdollista löytää ulkopuolinen konsultti tai kollega, joka lukee hakemusta, osaa pointata sen heikot kohdat ja sparrata prosessissa, niin siitä on Aleksin mielestä suuri hyöty.

The Twin – Paha kaksonen, kuva Daniel Lindholm ©Don Films

 

Älä unohda MEDIA-kursseja

MEDIA-tukien lisäksi Aleksi Hyvärisellä on kokemusta myös useista MEDIA-ohjelman tukemista koulutuskursseista. Hän on käynyt tuottajakurssi EAVEn vuonna 2011 ja Inside Pictures -koulutuksen 2015. Viimeisin MEDIA-kurssi oli Puentes, joka luo siltoja eurooppalaisten ja eteläamerikkalaisten tuottajien välille. Kaikkia näitä kursseja Aleksi kehuu vuolaasti ja kuvailee käänteentekeviksi urallaan. Kaikenlainen uuden oppiminen, tiedon päivittäminen ja etenkin verkostojen luominen on äärimmäisen tärkeää tuottajan työssä. Parasta on se, että pääsee tosi luottamuksellisessa ilmapiirissä puhumaan kollegoiden kanssa ja jakamaan kokemuksia. Vertaistuki on tärkeää ja varsinkin se verkosto, joka kurssitovereista muodostuu. Kurssin jälkeen ei olla enää pelkästään kollegoita, vaan kavereita ja kaverille on helppo soittaa milloin vain, kun tarvitsee apua. MEDIAn kursseja kannattaa Aleksin mukaan käydä, sillä ne ovat hyvin järjestettyjä ja hintansa väärtti monella tapaa.

Teksti: Inkeri Lundgren