Image
Artikkeli kuva

ICME-medialukutaitohanke Luovan Euroopan tuella

Luova Eurooppa -ohjelma tukee monenlaisia eurooppalaisia hankkeita: elokuva- ja pelialaa MEDIA-ohjelman kautta ja muita kulttuurin aloja KULTTUURI-ohjelman kautta. Ohjelmassa on myös Monialainen toimintalinja, jonka kautta tukea jaetaan mm. uutismedialle ja medialukutaitoon liittyville hankkeille.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on saanut Luova Eurooppa -tukea medialukutaitohankkeelle, jonka nimi on Inclusive and Creative Media Education (ICME). Hankkeessa on kolme partneria, joista suomalainen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on projektin koordinaattori ja muut osapuolet ovat University of Florence Italiasta ja The Institute of Communication Studies Pohjois-Makedoniasta.

ICME-hanke on käynnissä kolmessa maassa 2023–2024. Sen tavoitteena on yhdenvertainen ja luova medialukutaito. Nyt projektin puitteissa on julkaistu yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet, jotka auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toimintansa kehittämiseksi. Materiaali koostuu PDF-materiaalista ja videosarjasta, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja sovellettavissa omaan toimintaan.

Tutustu ICME-hankkeeseen: https://icmeproject.eu/

Lisätietoja hankkeesta saa projektipäällikkö Ella Airolalta: ella.airola@kavi.fi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.