Image
Artikkeli kuva

MEDIA-ohjelma hakee asiantuntijoita arvioimaan hakemuksia

Brysselin EACEA Agency -yksikkö käyttää Luova Eurooppa -ohjelman MEDIAn hakukierrosten tukien arvioinnissa apunaan elokuva-, tv-, peli- ja mediakasvatusalan ammattilaisia.

Jokaisen hakukierroksen osalta Agencyn virkailijat valitsevat sillä hakukierroksella käytettävät asiantuntijat laajasta Euroopan laajuisesta asiantuntijalistasta.

Asiantuntijoita tarvitaan kaikista MEDIA-ohjelmaan osallistuvista maista ja kaikilta eri osa-alueilta: elokuvatuotanto, elokuvalevitys ja -myynti, elokuvafestivaalit, tv-sarjatuotanto, elokuva-alan marketit, elokuva-alan koulutus, mediakasvatus ja peliala.

Nyt asiantuntijoita kaivataan lisää! Voisitko sinä ilmoittautua asiantuntijaksi?

Asiantuntijan tulee omata vankka ammattitaito omalta alaltaan ja riittävän pitkä kokemus alalla työskentelystä. Hänen tulee myös hallita vähintään kaksi EU-kieltä. Asiantuntijat, jotka valitaan arvioimaan tukihakemuksia, saavat työstä korvauksen.

Asiantuntijahaku on avoinna koko nykyisen Luova Eurooppa / MEDIA-ohjelman ajan eli vuoden 2027 loppuun saakka.

Lue lisää ja ilmoittaudu!