Image
Artikkeli kuva

Tukea 2024 hankkeiden GAP-vaiheeseen

Monen MEDIA-tuen päätökset julkaistaan nyt kesä-heinäkuussa 2024. Jos saat tuen, niin hanke siirtyy sopimuksen allekirjoitusta edeltävään GAP- eli Grant Agreement Preparation -vaiheeseen. Olemme laatineet epävirallisen GAP-ohjeistuksen.

Hyväksytty hanke saa sähköpostilla tiedon hakemuksen läpimenosta ja siirtymisestä Grant Agreement Preparation -valmisteluun (GAP). Varsinainen päätöskirje löytyy Funding & Tenders -portaalista. Sekä hakemuksen koordinaattorilta että partnereilta vaaditaan toimenpiteitä portaalissa.

GAP-vaiheessa hakija valmistelee hankkeen EU-rahoitussopimuksen yhdessä Luova Eurooppa -ohjelman toimeenpanosta vastaavan EACEAn (European Education and Culture Executive Agency) kanssa. Samanaikaisesti hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tiedot tarkistetaan osallistujarekisterissä. Myös tähän liittyen organisaatiot voivat saada tietopyyntöjä.

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste on koonnut suomenkieliset ohjeet GAP-vaiheen tueksi. Ohjeet ovat epäviralliset, eivätkä ne korvaa Funding & Tenders -portaalin ohjeistusta tai suoraan rahoittajalta saatuja pyyntöjä, aikatauluja ja ohjeita. Tietopyyntöjen yksityiskohdat ja aikataulut tulee aina tarkistaa hankkeelle lähetetyistä virallisista yhteydenotoista. Epäviralliseen GAP-ohjeeseen on myös listattu tuensaajille tärkeitä verkko-osoitteita.

Onnittelut kaikille kesän aikana tukipäätöksen saaneille!

Epävirallinen GAP-ohje Luovan Euroopan tuensaajille 2024