Image
Artikkeli kuva

Uusi tutkimus eurooppalaisesta pelialasta

Euroopan komissio on juuri julkaissut ensimmäisen videopelialaa koskevan tutkimuksen "Understanding the European Video Games Society". Siinä esitellään keskeiset havainnot ja suositukset videopelien taloudellisista, työllisyys-, sääntely-, kulttuurisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista.

Tähän raporttiin on koottu Euroopan parlamentin käynnistämän, DG CNECTin tilaaman ja Ecorysin ja KEA:n toteuttaman European Video Games Society -hankkeen keskeiset tulokset.

Tutkimusta varten haastateltiin 400 Euroopan pelialalla työskentelevää henkilöä ja siihen on koottu yhdeksän suositusta, joilla eurooppalainen peliala voisi jatkaa kasvuaan ja menestystään. Peliala on vahvassa kasvussa ja eurooppalaisen pelialan ennustetaan kasvavan 45 % vuodesta 2017 vuoteen 2027. Tällä hetkellä peliala työllistää Euroopassa noin 74 000 henkilöä noin 5000 yrityksessä. Eurooppalaisen pelialan osuus globaalista pelimarkkinasta on kuitenkin vain 8,7 %.

Tutustu tutkimukseen tästä.

Lisää tietoa European Video Games Society -hankkeesta.