Image

Hakuaika päättyy: 26.04.23

European Co-Development

European Co-Development eli yhteiskehittelytuen hakukierros vuodelle 2023 julkaistiin 22.11.2022. Hakuaika päättyy 26.4.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa. 

(CREA-MEDIA-2023-CODEV) 

European Co-Development eli yhteiskehittelytuen hakukierros vuodelle 2023 julkaistiin 22.11.2022. Hakuaika päättyy 26.4.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa. 

Tämän hakukierroksen budjetti on 6 500 000 miljoonaa euroa. 

Kenelle? 

Yhteiskehittelytuki on tarkoitettu itsenäisille, eurooppalaisille elokuvatuotantoyhtiöille, jotka kehittelevät yhteistuotantoon tähtäävää elokuvahanketta jonkun toisen Euroopan maan tuotantoyhtiön kanssa. Hakuehtona on siis vähintään kaksi tuotantoyhtiötä kahdesta eri maasta, mutta tuotantoyhtiöitä voi olla enemmänkin kuin 2 ja useammasta maasta (ei ylärajaa). 

Hanke tulee olla suunnattu kaupalliseen levitykseen joko elokuvateatteriin, televisioon tai online-jakelualustalle. 

Hakijalla tulee olla näyttöä aiemmasta yhtiön tuottamasta elokuvasta, joka on levitetty 1.1.2016 jälkeen kolmessa muussa maassa kuin kotimaassa. 

Huomionarvoista on, että Slate Development -tuki ja yhteiskehittelytuki ovat valinnaisia eli yhtiö ei voi hakea molempia, vaan pitää valita jompikumpi. 

Mitä hankkeelta vaaditaan? 

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, luovia dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon tai digitaaliseen jakeluun. 

Tukea voivat saada: 

– fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus  60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri
– fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on  90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on  50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio
– fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min. ja dokumentti vähintään 50 minuuttia)
– virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta 

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen deadlinesta on kulunut vähintään kymmenen kuukautta. 

Tukea hakevalla tuotantoyhtiöllä (coordinator) tulee olla suurin osa hankkeen oikeuksista tai jos yhtiöitä on kaksi, niin myös 50% ja 50% osuudet ovat hyväksyttävissä. 

Paljonko voin saada tukea? 

Yhteiskehittelytuki on niin sanottu “customised lump sum” eli tukisummaa ei ole määritelty valmiiksi, kuten lump sum -hauissa, vaan tuki määräytyy hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 70 % hyväksyttävistä kuluista ja enintään 60 000 euroa per hankkeen osapuoli eli jos hankkeessa on kaksi tuotantoyhtiötä, molemmat voivat saada enintään 60 000 euroa. Jos kyseessä on tv-sarja, jonka tuotantobudjetti on yli 20 miljoonaa euroa, voi tuki per tuotantoyhtiö olla enintään 100 000 euroa. 

Hankkeen kesto 

Hanke voi kestää enintään 30 kuukautta. 

UUTTA! 

Tuen hakuehdot ovat tällä vuoden 2023 hakukierroksella muuten samat kuin edellisessä haussa, mutta uutta on se, että tuki on nyt 70 % hyväksyttävistä kuluista, kun se viime hakukierroksella oli 50 %. Tämä on siis loistouutinen tuensaajille! Myös tuen kokonaisbudjetti on kasvanut 5 miljoonasta 6,5 miljoonaan euroon! 

Näin haet tukea 

Hakuohjeisiin pääset tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa. Valitse Creative Europe -ohjelma ja Open Calls, niin näet kaikki ohjelman avoimet haut. Aloita lukemalla Call document, joka kertoo tuen tärkeimmät ehdot ja kriteerit. 

Tuen hakeminen tapahtuu portaalissa. Varaa riittävästi aikaa portaalityöskentelyyn. Jos yhtiöllä ei ole jo PIC-koodia, saat sen, kun rekisteröidyt tuen hakijaksi portaaliin. Tutustu portaaliin tässä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword= 

Hakemisen aikataulu 

Haku julkaistu:  22.11.2022
Haku päättyy:  26.4.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET)
Arviointi:  toukokuu-syyskuu 2023
Päätökset ilmoitetaan hakijoille:  lokakuu 2023
Sopimuksen allekirjoitus:  joulukuu 2023 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki